Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Voorzitter Paul Jansen Schoonhoven,
jansenschoonhoven@xs4all.nl
telefoon: 071-5236055
Secretaris/
Ledenadministratie
Shirley le Clercq/vacature
bcmerenwiek@gmail.com
Penningmeester Wendy Hoogervorst
Jeugdcommissie Dirk-Jan Nijessen/vactaure
Technische Commissie Erik Bijleveld
Wedstrijdsecretariaat Erik Bijleveld
Toernooicommissie Erik Bijleveld
Yolanda Bonthond
Contactpersoon Seniorentraining Erik Bijleveld
Clubblad de Wiekslag Shirley le Clercq
Webmaster Saskia le Cessie
BCM Shop Hans Weijers