Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Voorzitter Paul Jansen Schoonhoven,
jansenschoonhoven@xs4all.nl
telefoon: 071-5236055
Secretaris/
Ledenadministratie
Paul Jansen Schoonhoven
bcmerenwiek@gmail.com
Penningmeester Rob van der Wiel
Jeugdcommissie Dirk-Jan Nijessen
Technische Commissie Erik Bijleveld
Wedstrijdsecretariaat Erik Bijleveld
Toernooicommissie Erik Bijleveld
Yolanda Bonthond
Contactpersoon Seniorentraining Erik Bijleveld
Clubblad de Wiekslag Paul Jansen Schoonhoven
Webmaster Saskia le Cessie
Vertrouwenspersoon Miriam Ooms