Contributie

Contributie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld van de vereniging bedraagt € 25,00 en wordt automatisch geïncasseerd na aanmelding lidmaatschap. Na betaling van het inschrijfgeld is men lid. Voor het afhangen heeft men een spelerspas nodig. Deze ontvangt u van de secretaris na inlevering van een pasfoto.

Contributie

De contributie wordt vanaf januari voor een kalenderjaar geheven. De mogelijkheid bestaat om dit in twee termijnen te betalen. Momenteel (2023) bedraagt de contributie voor senioren  € 230,00 (exclusief eventuele trainings- en/of competitiebijdrage). Voor jeugdleden € 205,00 (inclusief training, exclusief eventuele competitiebijdrage). Tot de jeugdleden worden die leden gerekend die vóór 1 september de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Als club zijn we aangesloten bij Badminton Nederland. Als club betalen we de jaarlijkse verenigingsbijdrage en ledenbijdragen. Deze bedragen zijn in de contributie van BC Merenwiek begrepen.

Geeft iemand zich midden in het seizoen op als lid, dan zal de contributie worden geheven vanaf het moment dat men is gaan spelen. Het inschrijfgeld moet dan al zijn voldaan. Het exacte bedrag voor deze tussentijdse aanmelding zal bepaald worden door de penningmeester.

Opzeggen

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 1 december. Doe je dit niet dan ben je voor het gehele volgende jaar lid en contributie verschuldigd.
In geval van zwangerschap of specifieke omstandigheden kan men in verband met restitutie contact opnemen met de penningmeester. Eventuele restitutie is pas mogelijk aan het einde van het speeljaar.

Competitie

De kosten van deelname aan de seniorencompetitie zijn afhankelijk van het soort competitie waaraan wordt deelgenomen.  Voor de jeugdcompetitie geldt een bedrag van € 75,00. Reservespelers zijn, afhankelijk van hun deelname, eveneens een bijdrage verschuldigd.

Trainingen

Seniorleden trainen op vrijdagavond. Zij betalen hiervoor een aparte bijdrage, welke momenteel € 75,00 voor tien clinics bedraagt. Uitzondering: seniorleden van 18 t/m 20 jaar kunnen gratis trainen.

De jeugdleden krijgen training op zaterdagochtend. Daarnaast kunnen zij op dinsdagavond vrij spelen tot circa 20.00 uur (ouders kunnen meespelen). Op vrijdagavond, indien geen training aan senioren wordt gegeven, kunnen ervaren jeugdspelers, afhankelijk van de drukte, ook langer mee spelen.